Facebook Twitter YouTube RSS
formats

Sjuk? Stanna hemma och fokusera på att bli frisk!

Februari är månaden då Försäkringskassans statistik gällande vab (vård av barn) ökar markant, vilket i sig säkerligen har flera logiska förklaringar. Ett fenomen som blivit vanligare på senare år och däremot är något mer oroväckande är att många har börjat att ”vobba”. Med ”vobba” menas att jobba – svara på mejl och jobbsamtal – samtidigt

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Show us the money, regeringen

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess och ökade möjligheter till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb. Dessutom innebär förslaget ökade möjligheter för civilsamhället att ta ansvar. Det är bra.

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Skärpning Vänsterpartiet

Äntligen diskuteras föräldraförsäkringen igen! Som vi längtat. På Jusek är vi nämligen övertygade om att föräldraförsäkringens utformning inverkar på mäns och kvinnors möjlighet att göra karriär på lika villkor. Och att dagens utformning tyvärr inte stödjer kvinnors arbetsliv. Otaliga undersökningar visar att det finns ett samband mellan att ta majoriteten av föräldraledigheten och att ta

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Så får du mer deg för kneget

Sandstrand, tårtkalas och en stor fest. Det är associationer jag får när jag hör ordet kollektivavtal. Spana in kampanjen Knegdeg så förstår du vad jag menar. För det är ju några av de saker kollektivavtalet kan ge. Utan kollektivavtal blir liksom livet lite mindre. Visste du till exempel att en person som tjänar 35 000

Läs hela inlägget

 
Taggar:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca och Wiwi-Anne Johansson skriver på Aftonbladet Debatt om hur föräldraförsäkringen påverkar kvinnors arbetsvillkor, löner, hälsa och pension. Så är det. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar brant fram till 40-44 års ålder, det vill säga under den period då många bildar familj. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Så bekämpas tröghet

Tröghet. Så kärnfullt kan ett av problemen på svensk arbetsmarknad sammanfattas. I jakten på fler jobb är ett ofta förbisett faktum vikten av att människor befinner sig på rätt ställe, vid rätt tidpunkt i sitt arbetsliv. Sådan matchning är en förutsättning för den enskildes känsla av meningsfullhet på jobbet. Men lika avgörande för att underlätta

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

Det talas ofta om att vi nu lever i en kunskapsekonomi. Kunskap anses vara svaret på många av arbetsmarknadens problem. Vi unga tar till oss. Vi utbildar oss för att möta framtidens arbetsmarknad. Men vad möter vi i den högre utbildningen? Många av oss som läser samhällsvetenskapliga ämnen möter mängder av text och en ganska

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Samarbeta även om sakfrågor

I dessa dagar är det tydligt att politiken styrs av andra lagar än logikens. Sverige var på god väg mot ett extra val som endast ett av riksdagens åtta partier önskade. Ett som utlystes trots vetskapen att inget avgörande i det parlamentariska dödläget rimligen skulle förändras. Nu blir det inget extra val. Istället har vi

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Tid för ansvar och allvar

Onsdagen den 3 december. Sällan har ett datum känts så ödesmättat. Om regeringens budgetproposition faller är det politiska läget mer ovisst än under åtminstone det kvartssekel jag aktivt kan överblicka. Mot denna bakgrund råder tidig julafton för allsköns spelteoretiker. Visst finns alltid ett mått av spel inom politiken. Men risken är uppenbar att vi står

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments 
formats

Kvalitet i utbildningen viktig för 2015

Inom kort lämnar vi ett händelserikt år bakom oss. För Juseks del var 2014 framgångsrikt. Vi har vässat medlemsnyttan, fortsätter växa i antal medlemmar och har under året nått ut i flera frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Till exempel har vi länge satt strålkastarljuset på Sveriges invandrade akademiker och visat att deras kompetens

Läs hela inlägget

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentering avstängd  comments