TwitterFacebookYouTubeRSS

Föräldraförsäkring i fokus i Almedalen

Så här en knapp vecka efter Almedalen känns det kul att konstatera att föräldraförsäkringen är högt upp på den politiska dagordningen. Almedalsveckans första dag var Socialdemokraternas. Då sa Stefan Löfven att han vill pröva en modell där en eventuell ytterligare” pappamånad” kombineras med ett ekonomiskt stöd för familjer som får det svårt om fler månader

Läs hela inlägget

Vi behöver införa fler skyddsnivåer

Almedalsveckan står för dörren. Under intensiva dagar samlas beslutsfattare, opinionsbildare, journalister och representanter för civilsamhälle och näringsliv på Rosornas ö. Medan somliga ämnen konstrueras av pr-specialister för maximal uppmärksamhet under Visbyvistelsen kvarstår andra långt efter att semestern inträtt. Typexemplet på det senare är hotet mot rättssamhällets stöttepelare. På senare år har uppmärksammats att allt fler

Läs hela inlägget

Studentmedarbetare – en väg till ett kvalificerat arbete

Jag har tidigare under våren skrivit om vikten för offentlig sektor att ta alla chanser att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. I en tidigare undersökning har exempelvis framkommit att enbart 0,4% av de tillfrågade studenterna betraktade den kommunala sektorn som sin drömarbetsgivare. I nämnda blogginlägg diskuterades även den möjlighet till effektiv marknadsföring gentemot blivande

Läs hela inlägget

Viktigt samtal runt ett runt bord

”Låt proffsen vara proffs.” Så löd rubriken på gårdagens rundabordssamtal i riksdagshuset. Som inbjudare stod Socialdemokraterna genom Stefan Löfven. Bakgrunden till initiativet var den debattartikel som publicerades i höstas. Udden riktas där mot New Public Management (NPM) och tesen är i korthet att yrkesgrupper som tidigare var självständigt professionella har nedvärderats till detaljstyrda utförare samtidigt som

Läs hela inlägget

Nu tävlar partierna i jämställdhet

Efter att ha tillbringat de senaste dagarna på Nordiskt forum i Malmö är jag upplyft av alla jämställdhetsdiskussioner och flera besked från våra makthavare. Det är glädjande att jämställdhet och feminism lyfts upp på den politiska dagordningen och nu blir en valfråga. Men som slogan för Nordiskt forum säger, det är tid för ”less conversation

Läs hela inlägget

Stort intresse för föräldraförsäkringen

Intresset var stort när Jusek presenterade förslag till en reformerad föräldraförsäkring. Det glädjer mig. Karriär på lika villkor för kvinnor och män är en av Juseks hjärtefrågor. Juseks lönestatistik visar att män fortfarande tjänar drygt13 procent mer än kvinnor. De oförklarliga löneskillnaderna ger män nästan sex procent mer i lönekuvertet. Under ett helt arbetsliv tjänar männen 2,9

Läs hela inlägget

Karriär på lika villkor för Erik och Erika

Glädjande nog har jämställdheten åter letat sig upp på den politiska agendan efter åratal i skymundan. Att den hör hemma där är uppenbart. Lönestatistik för akademiker med samhällsvetenskaplig examen visar svart på vitt att män i genomsnitt tjänar 13 procent mer än kvinnor. Tar man hänsyn till faktorer som yrke, ålder och utbildning krymper skillnaden.

Läs hela inlägget

Rösta den 25 maj!

Snart är det dags. Den 25 maj går 400 miljoner européer till valurnorna för att besätta 751 platser i Europaparlamentet. Från Sverige väljer vi 20 ledamöter att representera oss de kommande fem åren. Valet är viktigare än vad som ofta antyds. Parlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution och påverkar i allt högre grad de

Läs hela inlägget

Sätt det flexibla arbetslivet på den fackliga agendan

Svensk politik kretsar sedan länge runt principen om arbetslinjen. Det är bra. Karl-Bertil Jonsson brukar om jularna påminna oss om det grundläggande faktum att ”ett väl utfört arbete skänker en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar”. En avgörande komponent saknas dock i debatten. Om vi ska öka antalet arbetande individer och timmar

Läs hela inlägget