Category Archive for "Offentlig upphandling"

Viktigt samtal runt ett runt bord

”Låt proffsen vara proffs.” Så löd rubriken på gårdagens rundabordssamtal i riksdagshuset. Som inbjudare stod Socialdemokraterna genom Stefan Löfven. Bakgrunden till initiativet var den debattartikel som publicerades i höstas. Udden riktas

Read More

Upphandlarnas rädsla att göra fel är en fara för kvaliteten i välfärden

EU-parlamentet förväntas idag rösta igenom förändringar av lagar kring offentlig upphandling. Nu ska mindre fokus läggas på lägsta pris vid upphandling. Istället kommer det bli möjligt att i större utsträckning

Read More

Professionalisera den kommunala revisionen

Medborgarna ska ha höga förväntningar på offentlig sektor och den service som levereras. Ett lågt förtroende för den offentliga sektorn är ett hot mot välfärdssamhället. När mutor eller andra skandaler uppdagas

Read More

Säkra upphandlingskompetensen genom akademisk utbildning

860 miljarder kronor. Det är så mycket som offentlig sektor lägger årligen på köp av varor och tjänster från näringslivet. Den offentliga marknaden har exploderat och inneburit att till exempel

Read More