Archive for maj, 2010

Postfullmäktigetrauma?

Idag är första dagen på kansliet efter fullmäktige, det är rätt så mkt som vanligt förutom att det är lite lugnare. En annan markant skillnad är att alla samtal som jag

Read More

Bara valen kvar!

Juseks fullmäktige 2010 går nu in på sina sista punkter, kvar att besluta om är ledamöter till styrelsen, valberedning och revisorer. Göran Arrius blev för en stund sendan enhälligt omvald

Read More

Dags för fullmäktige!

Imorgon klockan 10.00 börjar det! Då öppnas Juseks fullmäktige 2010 av ordförande Göran Arrius. Jusek håller fullmäktige vart tredje år och nu sitter jag och tittar igenom handlingarna en sista

Read More

Sälja tjänster och skriva en vinnande match.com-profil

Igår var John Sköld, marknadschef på KnowIT AB, och föresläste på vårens sista Arena för systemvetare, ett av Juseks medlemsgruppsseminarier. Johan talade under rubriken, Att sälja sig själv, och försökte

Read More

Du känner väl till Juseks uppsatspriser?

Till hösten delas Juseks uppsatspriser ut och nomineringsprocessen är i full gång! Tanken med våra priser är att belöna en uppsats som är nytänkande och kreativ, till exempel avseende val

Read More

Behåll coacherna!

I den rödgröna oppositionens skuggbudget vill man skrota coacherna till arbetslösa. Det är dåliga nyheter för akademiker. Oj, oj oj vad det har raljerats i media om regeringens satsning på

Read More

Studenternas anställningsbarhet

Maj månad är seminariemånad! Igår var det Saco Studentråd som höll seminarium om samverkan, idag var det Riksrevisionen som höll seminarium om studenters anställningsbarhet och inte särsklit förvånande så var

Read More

Jag vill ha undervisning nu!

Det satsas idag för lite resurser på utbildningar inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Detta leder till att studenterna får begränsad lärarledd tid, otillräcklig forskningsanknytning och inte

Read More

En bro över glappet

Jag har precis kommit tillbaka till kontoret efter att besökt ett semianrium arrangerat av Saco Studentråd. Titeln på seminariet, och den rapport som släpptes i samband med det, var ”En bro

Read More

Arbetsmarkandens kristallkula…

Vem är bäst på att förutspå vilken arbetskraft som kommer efterfrågas i framtiden? Är det individen eller staten som har skarpast kristallkula? Detta är de egentliga knäckfrågorna när insatser för

Read More