Archive for december, 2011

Värna den oförvitliga ämbetsmannen

I gårdagens Eko framkom att ett antal fartygsinspektörer käkat förmodligen överdådiga julbord tillsammans med de redare vars båtar de är satta att inspektera. Diverse vinflaskor och shopping i båtarnas taxfreebutiker

Read More

Mer löst tyckande tack!

Den senaste debatten om myter och integration med anledning av regeringens nya sida regeringen.se/tolerans  får mig att fundera på vad det är som gör begreppet fakta så oändligt undflyende. Kanske

Read More

Lögn, förbannad lögn och statistik?

Eva Oscarsson, ansvarig utredare för arbetsmarknadspolitiska frågor på Saco, uppmärksammar i ett blogginlägg vikten av att granska statistik nog för att inte dra förhastade slutsatser. I det här fallet rörde

Read More

HSV granskar ”uddakurser”

Nu var så första delen av Högskoleverkets granskning av så kallade ”uddakurser” klar. Uddakurser tycker jag själv är ett något udda begrepp, men trots allt bättre än ”hobbykurser”. Nog om

Read More

Faktafattigt tyckande om jämställdhet gör mig mörkrädd

Först läste jag det här och blev så trött. En lärare (!) som på allvar tycks mena att ökad jämställdhet leder till färre barn. Det gör mig mörkrädd. Artikeln baseras

Read More

Yassemin får slanta dyrt men Vassilis pluggar gratis

Det nya systemet med studieavgifter för studenter utanför EES-området har verkligen floppat! En purfärsk rapport från HSV om de första erfarenheterna av ”avgiftsreformen” visar att fjuttiga 1348 betalande nu faktiskt

Read More

Mentorer – då och nu

När Odysseus gav sig ut för att strida i Trojanska kriget lämnade han sin son Telemachos i händerna på sin gode vän Mentor. Begreppet mentor har sedan fått innebörden av

Read More

VG i genomströmning för högskolorna

2010/2011 får Sveriges lärosäten VG i betyg. Antalet examinerade från högskolorna är rekordhögt det är en ökning med hela 15% från året innan. Bland annat ökade antalet jurister som examinerades med

Read More

Nytt år, nya jobbcoacher?

”Möjligheten att få en personlig jobbcoach som stöd i arbetssökandet stängs nu och återkommer igen efter nyår. Nästa år kommer du åter att kunna söka valfri personlig jobbcoach. Håll utkik

Read More

Akademikers etablering på arbetsmarknaden

Nyligen publicerades en intressant rapport av högskoleverket som redogjorde för examinerade studenters etablering på arbetsmarknaden. Det är bra att den typen av uppföljningar görs. Inte minst för att slå hål på

Read More