Archive for oktober, 2012

En artikel och fem missförstånd

Juseks artikel på DN-debatt förra lördagen om att införa en obligatorisk a-kassa med höjda tak i ersättningen har glädjande nog väckt reaktioner. Lejonparten är positiv. Några är kritiska. Här kommer

Read More

En till utredning, sedan är Sverige jämställt

Sedan 2006 har nettoinkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat med 39, 2 %. I Sverige. Världens mest progressiva och jämställda land. Malin Wreder, utredningssekreterare i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet,

Read More

Politisk kompromiss om a-kassan möjlig

A-kassan har slutat fungera. För Juseks medlemmar är det bara 0,2 procent som får ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Det beror på att de tjänar mer än 18

Read More

Kill your darlings, Reinfeldt och Löfven

A-kassan fungerar inte optimalt i sin nuvarande form. Alldeles för många står utanför a-kassan. Alldeles för få kvalificerar sig för ersättning. Ersättningen är för låg och ersättningsreglerna är snåriga. A-kassan,

Read More

Framgångsfaktorer för jobb

Det är inte bara de som står längst bort från arbetsmarknaden som behöver stöd i steget in i arbetslivet. Bryggan mellan studier och arbetsliv fungerar inte. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Hillevi

Read More

Kunskap är en dörröppnare

Det är många som precis har påbörjat sin utbildning på landets universitet och högskolor. En spännande period börjar i deras liv. Men förutom att kunskap är en dörröppnare in på

Read More