Archive for december, 2012

Tryggare domstolar garant för rättssäkerhet

God och effektiv rättsordning är en viktig grundbult för en fungerande demokrati. I en rykande färsk undersökning som Domstolsverket utfört på uppdrag av regeringen kartläggs hur ordningen upprätthålls i våra domstolar.

Read More

Satsning på samhällsvetenskap är samhällsnyttig

Ibland genomsyras diskussionen om nödvändiga satsningar på högre utbildning av den underliggande premissen att naturvetenskap och teknik är mer angelägna områden att investera resurser i än samhällsvetenskap och humaniora. Ytterst

Read More

Det gränslösa arbetet – en julklapp från din arbetsgivare

Chefen säger: ”Tack för ett bra år och God Jul och Gott Nytt År. Nu väntar en skön och välbehövlig semester för er alla, men glöm inte att ha på

Read More

Sjuk, sjukare, sjukast

Vi lever i en sjuk värld. Den är så sjuk att kvinnor på svensk arbetsmarknad tjänar 85,9 procent av vad männen gör, arbetar en trekvart mer i hemmet än män

Read More

Studentmedarbetare är bra men låt individen komma i första hand

Steget ut i arbetslivet är för många studenter fortfarande stort. Bristen på arbetslivsanknytning genomsyrar många teoretiska utbildningar och den oklara kopplingen mellan teori och praktik gör att många studenter inte

Read More

Hög tid att reformera länsstyrelserna

Förutsättningarna för Länsstyrelserna att driva en god verksamhet har de senaste åren stadigt försämrats. Det konstaterar statens utredare Mats Sjöstrand, som bland annat vill slå ihop dagens 21 länsstyrelser till

Read More

Fokus på kvalitet och värdegrund i offentlig sektor

Vi behöver veta mer om kvaliteten i den offentliga sektorn. Och ett etiskt förhållningssätt bidrar till att kvaliteten blir bättre. Det var panelen på Juseks första seminarium i serien I

Read More

Behöver verkligen privat sektor Regionala Skyddsombud?

De regionala skyddsombuden (RSO) spelar en viktig roll för att bibehålla och utveckla arbetsmiljöarbetet på små arbetsplatser, där behoven är stora. Det visar studien De regionala skyddsombuden – en unik

Read More

Polisens framtid stavas civila utredare

Den som dristar sig till att googla orden ”kritik” och ”Polisen” möts av närmare tio miljoner träffar. Visst är det ett högst ovetenskapligt, och delvis orättvist, sätt att mäta. Likväl

Read More

Jobbcoachning med vanrykte

”Jobbcoachning ger inga jobb!” Det budskapet har media trummat ut som druckna papegojor under den senaste veckan. Underförstått har det varit ett jätteslöseri där 2,6 miljarder kastats bort på över en kvarts

Read More