Archive for januari, 2013

De är ryggraden i svenska förvaltningen och arbetar på uppdrag av medborgarna

Stora utmaningar väntar den offentliga sektorn. Kraven från medborgarna på offentlig service blir större. Samtidigt blir fler äldre och behöver vård, som också kostar. De stora pensionsavgångarna innebär att många

Read More

Mobbning är aldrig acceptabelt

Tidningen Arbetsliv uppmärksammar docent Sara Stendahls – verksam vid Göteborgs universitet – gedigna genomgång av 43 arbetsskadedomar i Kammarrätten under åren 2005 till 2009. En slutsats är att det är svårt

Read More

Ingen tjänar på utnyttjande av visstidsanställningar

En tidsbegränsad anställning kan vara hur bra som helst. För många innebär en visstidsanställning möjligheten som öppnar dörren in på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd har förändrats. 2007 infördes begreppet allmän

Read More

Förtydliga rollerna för politiker och tjänstemän

Det behövs en tydlighet i rollfördelningen mellan politiker- och tjänstemän i kommunal sektor. Det kan ske genom reglering av kommunallagen som nu håller på att ses över. Vi behöver också

Read More

Tack för att ni bryter tystnaden TCO

TCO:s handbok om sexuella trakasserier är välkommen. Jag önskar att den hade funnits när jag var ny på arbetsmarknaden. Men det var ganska länge sedan nu och sexuella trakasserier ett nästan

Read More

Utbildningskvalitet på agendan – dags för politikerna att vakna

Bra att Svenskt Näringsliv hänger på i om diskussionerna kring högskolans resurstilldelningssystem. Det är välkommet! Det är en hjärtefråga för Jusek och vi har många gånger hävdat att dagens system är föråldrat

Read More

Hantera arbetsrelaterad stress – en viktig fråga för arbetsgivare

Endast 7 % tror att arbetsgivaren kan hantera arbetsrelaterad stress. I arbetsmiljötidningen” Du & Jobbet” visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar  att de anställdas tilltro till att arbetsgivaren har förmåga

Read More

Välkommen till nya jobbet, Maria Arnholm

”Det är ju det som är det speciella med jämställdhetsfrågor. Att vi alla tycker att det är för taskigt som det är nu och att vi alla vill att det

Read More

En flodhäst? Vem? Vad?

Läser en bra bok just nu. En bok om chefskap, ledarskap, kollegialitet, gruppdynamik och roller på arbetsplatsen. Den heter ”Flodhästen på arbetsplatsen” och är skriven av Tommy Hellsten (terapeut och teolog

Read More

Vad gäller vid sjukskrivning och rehabilitering?

I mitt dagliga arbete ingår att svara på frågor från medlemmar som ringer till medlemsjouren. En del frågor berör sjukskrivning. Det är viktigt att kontakta Jusek omgående för rådgivning, när

Read More