Archive for februari, 2013

Karriärluncha dig till nya höjder

Steget mellan studier och arbetsliv kan vara stort. Dessutom upplevs det ofta som ännu svårare än vad det är. De flesta nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får jobb

Read More

Skapa en Saltsjöbadsanda omkring jobb och a-kassa

En stor del av Sveriges framgångar under efterkrigstiden kan knytas till en liten tätort närmare två mil utanför Stockholm som ramas in av Baggensfjärden i öster och Erstaviken i söder.

Read More

800 miljarder skäl att bry sig om offentlig upphandling

På senare tid har frågan om offentlig upphandling letat sig in på allt fler debattsidor. Med all rätt. Upphandlingen har blivit en både naturlig och växande del av den offentliga

Read More

IT-miljön – en allt viktigare arbetsmiljöfråga

I fackförbundet ST:s tidning Publikt läste jag om den allt mer växande problematiken kring IT-miljön, som nu måste ses som en betydande del av arbetsmiljön. Sett till Juseks medlemmar är

Read More

Övertid gör tjänstemän sjuka

Unionen har i sin senaste arbetsmiljöbarometer konstaterat att på fyra av tio arbetsplatser är arbetstiden orsaken till att anställda har blivit sjukskrivna. För många tjänstemän har således arbetstiderna blivit en

Read More

Goda nyheter – det är sant

De senaste dagarna har det kommit ett par intressanta rapporter på temat invandring, samhällstillhörighet och arbetsmarknad. Jag tänker först och främst på den undersökning som Svenskt Näringslivs nya tankesmedja Reforminstitutet

Read More

Sociala medier i akademikers tjänst

Jag twittrar. Ja, jag försöker i alla fall. Väl inne i flödet är det inte alltid så lätt att hänga med… I dessa tider när så många pratar om ”facket”

Read More

Fler frågor än svar om den framtida a-kassan

I förra veckan sprack den så kallade jobbpakten mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Huruvida den nu återuppstått från de döda eller ej är oklart, men att ambitioner från samtliga inblandade

Read More

Politiken måste ta ansvar för integrationen

Gunnar Axén och Mikael Cederbratt, båda (M), skrev härförleden en debattartikel i Kvällsposten där de gav sin syn på hur Sverige ska lyckas med integrationen. Lösningen heter enligt artikelförfattarna skärpta

Read More