Archive for november, 2013

Studenter är goda investeringar

Med all respekt för servicesektorn så kan välutbildade unga människor användas listigare. Genom att rikta blicken mot demografiska realiteter vet vi dessutom att arbetsmarknaden är stadd i förändring vare sig

Read More

Professionalisera den kommunala revisionen

Medborgarna ska ha höga förväntningar på offentlig sektor och den service som levereras. Ett lågt förtroende för den offentliga sektorn är ett hot mot välfärdssamhället. När mutor eller andra skandaler uppdagas

Read More

Ett växande Saco med högt förtroende

Sacokongressen som just gått av stapeln kan förstås sammanfattas på en mängd skilda sätt. Det formella är att 101 delegater från 22 medlemsförbund under två dagar stakat ut riktningen för

Read More

Ta tillvara invandrares kompetens bättre

Folkpartiet har inlett sitt Landsmöte och i media rapporteras framförallt om nya förslag på jämställdhetsområdet. Men Jusek vill belysa ett annat område som Folkpartiet ansvarar för i regeringen; integrationen. I

Read More

Många är överkvalificerade för sina jobb

Så kom då beskedet att Arbetsförmedlingen upphör med jobbcoachning för nya arbetslösa. I ljuset av den mediala diskussionen är beslutet inte förvånande. Likväl är det feltänkt. Att få nytt jobb

Read More

Jusek är förbundet för solidariska individualister

Sedan en månad tillbaka har jag förmånen att leda Jusek. Den 1 oktober tog jag över rollen som vd för ett förbund i förändring. Det är en spännande resa vi

Read More