Archive for december, 2013

Är pappor oumbärliga på jobbet?

Är papporna viktigare än mammorna på arbetsmarknaden? Man kan ju undra eftersom att hela 32 procent av männen men bara 3 procent av kvinnorna säger att deras arbetsgivare inte klarar

Read More

Dags för karriär på lika villkor

Som bekant utgjorde tisdagen den 10 december en akademisk fyr i vintermörkret. Detta tack vare en årlig prisceremoni som belönar framstående vetenskapliga rön i en mängd olika discipliner. En rolig

Read More