Archive for januari, 2014

Arbetsgivarna bromsar Sveriges tillväxt

Igår presenterade riksdagens arbetsmarknadsutskott en forskningsrapport om möjligheterna att jobba längre. Resultatet är nedslående. Arbetsgivarna, som minst sagt måste ses som centrala i sammanhanget, är inte med på tåget. Läget

Read More

Kommunsammanslagningar nödvändiga för att klara välfärden

En stor utmaning som Sverige står inför är att, trots sviktande skatteunderlag behålla god kvalitet i den service som kommunerna erbjuder. Allt fler äldre ska få tillgång till god vård

Read More

Jag lovar att du är feminist

Tycker du att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter i livet? Grattis, då är du feminist. Svårare än så är det inte. Enligt SAOL betyder nämligen feminism:

Read More

Upphandlarnas rädsla att göra fel är en fara för kvaliteten i välfärden

EU-parlamentet förväntas idag rösta igenom förändringar av lagar kring offentlig upphandling. Nu ska mindre fokus läggas på lägsta pris vid upphandling. Istället kommer det bli möjligt att i större utsträckning

Read More

Välkommen regeringssatsning på validering av akademiska kunskaper

Alltför många av Sveriges invandrade akademiker får aldrig chans att arbeta inom det område eller på den nivå de är utbildade för. Ett av de stora problemen för de som

Read More