Archive for mars, 2014

Hot och våld vanligt inom rättsväsendet

Var fjärde medlem har utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren.  Det visar en enkätundersökning som Jusek har gjort bland åklagare, domare, polisanställda och kronofogdar. DN skriver

Read More

Politisk enighet om åtgärder för invandrade akademiker

Det är som alla känner till valår och spännande tider för de som törstar efter politiska initiativ. I gårdagens Agenda debatterade integrationsminister Erik Ullenhag (FP) med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och

Read More

Även akademiker behöver arbetsförmedlingen

Regeringen har nu äntligen presenterat den översyn av arbetsförmedlingen som aviserats sedan länge. Att regeringen inte varit överens om det fortsatta arbetet har varit tydligt. Därför är det glädjande att

Read More

Förtroendet för de fackliga organisationerna ökar snabbt

Sifo och Medieakademin har sedan 1997 genomfört en årlig undersökning av allmänhetens förtroende för viktiga samhällsinstitutioner.  Särskilt glädjande är att förtroendet för de fackliga organisationerna ökar. Trenden har varit tydlig

Read More

Forskningskommission pekar i rätt riktning

Som ett led i Socialdemokraternas mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020 lämnade en oberoende forskningskommission igår ett stort antal förslag på DN debatt. Många av förslagen

Read More