Archive for maj, 2014

Karriär på lika villkor för Erik och Erika

Glädjande nog har jämställdheten åter letat sig upp på den politiska agendan efter åratal i skymundan. Att den hör hemma där är uppenbart. Lönestatistik för akademiker med samhällsvetenskaplig examen visar

Read More

Rösta den 25 maj!

Snart är det dags. Den 25 maj går 400 miljoner européer till valurnorna för att besätta 751 platser i Europaparlamentet. Från Sverige väljer vi 20 ledamöter att representera oss de

Read More