Archive for december, 2014

Samarbeta även om sakfrågor

I dessa dagar är det tydligt att politiken styrs av andra lagar än logikens. Sverige var på god väg mot ett extra val som endast ett av riksdagens åtta partier

Read More

Tid för ansvar och allvar

Onsdagen den 3 december. Sällan har ett datum känts så ödesmättat. Om regeringens budgetproposition faller är det politiska läget mer ovisst än under åtminstone det kvartssekel jag aktivt kan överblicka.

Read More

Kvalitet i utbildningen viktig för 2015

Inom kort lämnar vi ett händelserikt år bakom oss. För Juseks del var 2014 framgångsrikt. Vi har vässat medlemsnyttan, fortsätter växa i antal medlemmar och har under året nått ut

Read More