Archive for april, 2015

Jusek – för dig som chef

Chefen är ofta anledningen till om man älskar eller hatar sitt arbete. Lite drastiskt utryckt, men chefen har en stor betydelse för medarbetarnas välbefinnande, utveckling i arbetet och hälsa. För

Read More

Fler och bättre riktlinjer bidrar till färre stressrelaterade sjukskrivningar

På DN debatt 16/4 presenterar åtta forskare resultaten av en vetenskaplig kunskapsöversikt beställd av den tidigare alliansregeringen över sambanden mellan arbete, psykisk hälsa och sjukskrivning. Detta är ett mycket välkommet

Read More

Fackförenings-
rörelsen är mer än LO

Framtids- och strategiminister Kristina Persson presenterade för en tid sedan ett framtidskansli i statsrådsberedningen med syfte att utveckla regeringens politik. I praktiken gavs tre analysgrupper i uppdrag att finna lösningar

Read More

Satsar regeringen tillräckligt på framtiden?

I regeringens vårbudget målas minskade klyftor upp som ett mål. Delvis talas det om att man ska satsa på att bygga bostäder och inrätta en investeringsstimulans för att bygga nya

Read More