Archive for september, 2015

Vinna-vinna med #Pluggjobb

Tänk vad nöjda vi var där i december ifjol! Vi hade, inspirerade av Saco-S på statlig sektor och parterna inom Fastigo-området på privat sektor, precis tecknat vårt centrala #Studentmedarbetaravtal inom

Read More

Besvärlig avtalsrörelse väntar

Flera omständigheter talar för att avtalsrörelsen 2016 för den privata sektorn blir besvärlig. Exempelvis har de viktigaste aktörerna vitt skilda uppfattningar om vilket utrymme som finns för löneökningar. Och vad

Read More