Nej, det är inte samma gamla student

Robin Moberg

Antalet som har sökt och antagits vid en högskoleutbildning har ökat rejält.  Antalet 19-åringar är större än någonsin, 134 000 och det har givetvis bidragit till ökningen. Även att det är svårt för unga att få jobb har med största säkerhet haft en inverkan på antalet som valt att söka sig till högskolan. För Juseks del är det intressant att den största ökning av antalet sökande hade civilekonomprogrammen.

Du är inte människa om du inte är statistik brukar jag krasst utrycka mig, men det är också så att siffrorna ovan inte bara är siffror utan dessutom människor. Människor med olika behov och förutsättningar, det ställer krav på högskolorna, pedagogiken och den fysiska tillgängligheten. Inte minst med tanke på retentionen, det vill säga hur bra respektive lärosäte är på att hålla kvar studenterna i studierna och se till att studenterna tar sina poäng.

Vid sidan om siffrorna antalet nya studenter finns det ett antal viktiga frågor att belysa. Bostäder, tillgänglighet och trygghetssytem för de studerande står alla högt på min politiska prioriteringslista under hösten. Det gäller att alla system som påverkar studenternas studiesituation hänger med i takt med att antalet studenter blir fler och ställer ”nya” krav på högskolan. Fler bostäder behöver byggas. Trygghetssystemen i form av ett höjt studiemedel och fungerande CSN-system måste garanteras studenterna.

En högskola för alla får kosta. Jag förväntar mig att det från politiskt håll kommer tydliga direktiv och ekonomiska initiativ om att vi vill ha en högskola för alla i realiteten och inte bara på pappret. Satsa på att utveckla universitetslärarnas pedagogik och fysiska uppdateringar av högskolornas undervisningslokaler. Sen har vi ju det lilla problemet med de nya antagningsreglerna, men det spar jag till en annan gång.