Skydda studenterna från kafkest stämning och CSN´s orättvisa regler

Robin Moberg

Efter förra terminens kaotiska situation vad det gäller CSN´s regler för återbetalning är det nu glädjande att se att regeringen väljer att se över reglerna. Det är inte acceptabelt att skötsamma, flitiga och ambitiösa studenter ska drabbas av ett otillräckligt system.

Från politiskt håll måste direktiven vara tydliga men det gäller också att CSN får direktiv som inte går ut över studenterna. Med andra ord är kommunikationen mellan beslutsfattare och tjänstemännen på CSN oerhört viktig för att det ska vara möjligt att rigga ett rättsäkert system för samtliga studenter. Det känns som det finns en del att jobba på vad det gäller kommunikationen.

3 Comments. Leave new

Tack!

Tack för din kommentar! Jag tar med mig det till nästa gång jag skriver ett inlägg om CSN. Kort kan regeländringarna sammanfattas såhär:

• CSN tar bara hänsyn till uppnådda studieresultat.

• Tidigare kunde CSN bevilja en student studiemedel, trots otillräckliga resultat, om personen bedömdes bli klar med studierna i normal tid. Den möjligheten har slopats.

• Tidigare kunde CSN bortse från studieresultat äldre än tio år när en student söker studiemedel på nytt. Det går inte längre.

• Tidigare kunde CSN ta hänsyn till om en student valt fel utbildning och inte klarat studiekraven. Den möjligheten har slopats.

• CSN kan bevilja studiemedel trots otillräckliga studieresultat vid sjukdom, funktionsnedsättning, om en nära anhörig dött eller om utbildningen haft allvarliga brister.

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/regler-for-studiemedel-ses-over-1.1195148

Lite mer information om vilka regler som gäller och varför detta skapar problem hade varit trevligt att se i blogg-inlägget.