S-kassa, någon?

Hanna Berheim

Igår presenterade Saco Studentråd tillsammans med några studentkårer sin årliga rapport ”Utbildning straffbart?”. I vanlig ordning har de granskat studenternas villkor. Och precis som vanligt identifieras många stolar man som student kan falla emellan, till exempel när det gäller sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet.

Men de har också några kreativa förslag på hur man kan få bukt med problemen. Det mest medialt intressanta blev såklart diskussionen om a-kassa för studenter, under den nya parollen ”s-kassa”.

Presentationen följdes av en diskussion mellan socialförsäkringsutredaren Irene Wennemo, CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin, Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord och Saco Studentråds ordförande Lisa Gemmel. Om man som jag missade seminariet, går det att se det på Saco Play eller läsa Lisas inlägg på Sacobloggen.