VM i floskler

Josefin Claesson

VI BLIR RIKARE MED FLER PERSPEKTIV! INTEGRATION BIDRAR TILL ÖKAD TILLVÄXT! Visst. Men är det verkligen någon, förutom samhällets mer ljusskygga individer, som ifrågasätter detta? Det är dags att sluta upprepa det självklara och fundera över varför integrationen inte kommit längre.

Igår deltog Jusek vid rikskonferensen Integration 2010 i Göteborg. Talade gjorde bland andra integrationsministerns statssekreterare, Jasenko Selimovic och den skarpa organisationskonsulten Leili Falsafi.

Själv höll jag ett seminarium med titeln Invandrarakademiker – hur tufft är det och vilka är vägarna framåt? Svaret är att det är alldeles för tufft. Juseks rapporter visar på stora skillnader både vad gäller inkomst och vilken typ av arbete man har. Ännu mer allarmerande är att skillnaderna ökat under 2000-talets början.

Så för att återgår till det där med floskler; integrationen börjar hos dig. Och mig. För hur många av oss med svensk bakgrund har vänner som också är flyktingar? Vi kommer inte krossa några glastak förrän vi bryter segregeringen, släpper in de utanför och ser oss själva i de andra. Min paroll är given. Gå i bräschen för mångfald. Lär känna en flykting!