Studieavgifter – ett hot mot mångfalden

Pernilla Jönsson

I kölvattnet av den senaste tidens mediarapportering om de engelska studenternas uppror mot höjda studieavgifter utökas nu diskussionerna om vad som ska hända med samma fråga i Sverige. Jag kan inte låta bli att spekulera och samtidigt förfasas över de överhängande risker som finns med fenomenet studieavgifter.

Att för det första säga att studieavgifter endast införs för utländska studenter, men att det aldrig kommer införas för svenska studenter ser jag som mycket tvivelaktigt. Erfarenheter från andra länder säger att när du väl har infört studieavgifter för utländska studenter, är steget till att införa avgifterna även för inhemska studenter inte så långt.

Jag ser dessutom ett stort mångfaldsproblem med studieavgifterna. I studerandesektionen jobbar vi nu med att öka mångfalden i högre utbildning och här har studieavgifterna en stor roll. Redan i dag är mångfalden svår att upprätthålla och många som skulle vilja studera har i praktiken inte den möjligheten. Om vi dessutom skulle införa studieavgifter kommer den grupp som hindras från studier på universitet och högskola bli betydligt större. Vi har alltså redan ett problem, som riskerar att bli avsevärt mycket värre om utvecklingen i Sverige går åt samma håll som den gjort i många andra länder. Eftersom vi i studerandesektionen ser mångfalden i den högre utbildningen som något nödvändigt för Sverige som välfärdssamhälle vill vi värna om denna i alla avseenden.

Jag är i dag i runda slängar (förutsatt att allt går vägen) 14 månader från min juristexamen. En juristexamen som jag kanske inte hade haft möjlighet att ta om studieavgifter hade funnits. Jag håller med Studentlivs Ylva Rehnberg om att vi måste ta ställning och göra våra röster hörda redan nu, för att med all kraft vi kan styra politikerna på rätt håll. Läs Ylvas senaste ledare