Dagens glada nyheter

Hanna Berheim

I dagens Dagens Nyheter möttes jag av en lite oväntad rubrik: Sverige magnet för globala företag. När det talas om företag som flyttar åt något håll brukar det väl oftast handla om att de lämnar landet. Eller en oro för detsamma.

Men enligt en ny bok från Öresundsinstitutet drar vi verkligen nytta av globaliseringen. Deras studie av världens största företag visar att Sverige har näst flest globala huvudkontor per capita. Bara Schweiz slår oss på fingrarna. Och särskilt sannolikt är det att nordiska företag lägger sitt huvudkontor i Sverige.

Det här måste väl vara mumma i marknadsföringen av Sverige? Om ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” längtar efter ett syskon är ett förslag givet. Ett storasyskon med fötterna på jorden: ”Sweden – The Head Quarters of the Nordic Countries”!