Mot-Ström´s för en jämställd högskola

Robin Moberg

Idag har vi en kraftigt underfinansierad grundutbildning och många forskare spenderar mer tid på att söka nya forskningsbidrag istället för att i realiteten forska. Satsningar på forskning och utbildning är två högt prioriterade områden när nästa statsbudget sätts samman. Men nog om tjatet om mer pengar till områden i nöd, när kapital väl skjuts till ett visst område aktualiseras andra viktiga delar av den högre utbildningen såsom att undervisningen och forskningen ska vara  jämställd.

Jämställdhet är en självklarhet, kön ska inte vara en barriär för den enskildes utvecklingsmöjligheter. Jag blir oroad och bekymrad när jag idag läser Karin Bojs krönika i DN om forskningssatsningen på excellenta forskare som missgynnar kvinnor. Hon skriver bland annat ”Granskningsgruppen har gjort en lista på de tjugo forskare som hade fått allra mest pengar – totalt över två miljarder. Av dessa forskare var 19 män och en kvinna.”. Den olustiga känslan inom mig förstärks ytterligare när jag fortsätter läsningen ”… två av de sökande kvinnorna hade betydligt bättre meriter, om man räknar ett objektivt värde som hur ofta deras forskningsartiklar hade citerats av andra forskare.”.

Det här är dessutom bara toppen av ett isberg som vi skymtar vid ojämställdhetshorisonten. Urvalsprocesser likt den som Bojs skriver om är mer regel än undantag i dagens högskolevärld och självfallet ett oerhört stort och orättvist ojämställdhetsdilemma. Som tur är finns det många engagerade i frågan och delegationen för jämställdhet i högskolan är en satsningen som inger mod.

Tyvärr finns det fortfarande oinsiktsfulla krafter som Pär Ström. Han skriver bland annat att ”… den stora utmaningen inom högskolevärden när det gäller jämställdhet bör förstås vara att bryta det växande kvinnoväldet.” och ”Bland annat kommer det att medföra att män knappast alls återfinns inom statusyrken – män riskerar att bli framtidens underklass.”.

För mig är det viktigt att högskolesfären är rättvis ur ett jämställdhetsperspektiv. Ingen ska behöva uppleva att kön är ett hinder vid val av utbildning, vid betygssättning eller när forskningsmedel fördelas. Så länge det finns människor som upplever att så är fallet har vi fortfarande en ojämställd högskola.