Kritik mot etableringslotsar – Jusek i ekot

Camilla Björkman

Arbetsförmedlingen tar den första december över ansvaret för nyanlända flyktingars etablering i arbetslivet. Det är med hjälp av etableringslotsar som Arbetsförmedlingen ska få ut nyanlända invandrare i arbetslivet. Men det saknas fortfarande godkända etableringslotsar i flera kommuner.  Josefin Claesson, Jusekbloggare och ansvarig för Juseks arbete med karriär på lika villkor för invandrande akademiker sa i går i ekot att hon är rädd för att värdefull kunskap kommer att gå förlorad bland invandrare med akademikerbakgrund, när de lotsar som finns att välja mellan inte kan utnyttja de kunskaper som finns hos nyanlända flyktingar. Risken med dagens system är att man hamnar i ett okvalificerat arbete eller att man får läsa en lång utbildning på nytt. Det skapar inlåsningsrisker. Kunskap blir snabbt föråldrad och därför är det viktigt att redan från början bli behandlad som professionell för att komma in på den kvalificerade arbetsmarknaden.

Nu får vi hoppas att fler lotsar visar intresse och att det blir en mångfald av lotsar med olika inriktning och erfarenheter så matchningen funkar. Som nyanländ akademiker skulle ju jag vilja träffa en lots som förstår mina kunskaper och kan min arbetsmarknad och kan stötta på vägen till rätt jobb där min kompetens kommer till användning och onödiga omvägar undvikas.