Ett steg framåt och två steg tillbaka

Pernilla Jönsson

Högskoleverket har släppt en ny rapport om högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden. På det stora hela är rapporten trevlig läsning; många högskoleutbildade lyckas etablera sig och stor andel har även arbeten som kräver den utbildning de har genomfört. Tyvärr har alla det inte lika lätt. Förutom de skillnader i etablering som finns mellan olika yrkesgrupper och olika slags examina, finns även en annan påtaglig skillnad. Inom bland annat juridik och samhällsvetenskap har personer med utländsk bakgrund svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, jämfört med personer med svensk bakgrund.

Jag tycker det är beklagligt att se att personers bakgrund uppenbarligen spelar roll vid rekrytering. I min utopiska värld blir alla bedömda efter kunskap, kompetens och personlig lämplighet. Var i världen man är född eller vilket efternamn man bär känns i sammanhanget helt irrelevant. Det är nu viktigare än någonsin att arbeta för jämställdhet och mångfald på alla nivåer, men detta kräver att alla är delaktiga och att vi jobbar mot samma mål.

Att alla människor är lika värda lärde i alla fall jag mig redan under skolans tidiga år. Det jag nu funderar på är var arbetsgivarna befann sig på de lektionerna…