Allas ansvar är ingens ansvar

Josefin Claesson

I fredags anordnade Rådet för Integration i Arbetslivet en heldagskonferens med anledning av etableringsreformen för nyanlända flyktingar som trädde i kraft första december. Representanter för regeringen, arbetsmarknadens parter, Länsstyrelsen, företag, utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen deltog.

För att sammanfatta: Samordning är lösningen och problemet. För goda initiativ och exempel finns det gott om. Utmaningen är förse individen med rätt information så att kedjan från uppehållstillstånd till arbete blir smidig och utan onödiga stuprör. Det kräver att var och en – inte ett slappt alla – tar ansvar.