CSN igen – dags att ta ansvar för Sverige som kunskapsnation

Robin Moberg

Det är inte första gången jag skriver om CSN. Jag vet att jag börjar bli lite tjatig men jag försvarar mig med att jag blir genuint upprörd över den rådande studiemedelssituationen.  Jag ska fatta mig kort, för problemet är fortfarande detsamma, skötsamma studenter som tar sina poäng i den takt som lärosätet avser riskerar att förlora sitt studiemedel p.g.a. CSN´s regler. Det räcker inte med att vi har en studiemedlesnivå som tvingar studenter att leva på existensminimun, vi ska dessutom straffa vissa studenter som har oturen att ta sina poäng i en takt som inte passar CSN´s regelsystem. Till CSN´s försvar ska sägas att reglerna utgår ifrån beslut av våra folkvalda i riksdagen.

Diskussionen om ett välfungerande och rättvist system för finansiering under studietiden fortsätter. En viktig del i sammanhanget är att det inte enbart är teknologstudenter som påverkas av regeländringarna. Det har kommit till min och Juseks kännedom att det också finns många studenter som läser t.ex. juridik som idag tvingas läsa extrakurser för att få ut sitt studiemedel. Givetvis en orimlig situation som påverkar kvaliteten på studierna negativt.

Av den anledningen har Jusek skickat in en skrivelse till utbildningsdepartementet för att uppmärksamma de ansvariga på att problemet är större än vad många inledningsvis befarat. En del av skrivelsen lyder som följer: ”Nödvändiga regelförändringar måste omfatta alla utbildningsinriktningar och inte göra skillnad på studenter beroende på utbildningsval. Det är inte rimligt att Sverige som kunskapsnation särskiljer studenter och har system som gör att studenter har olika förutsättningar till heltidsstudier beroende på utbildningsval.”.

Nu får vi bara hoppas att de som har makten att förändra tar sitt ansvar och ser till att det blir gjort. Sverige har inte råd att ha ett studiemedelsystem som inte är anpassat efter studentpopulations behov.