De små stegens filosofi vad gäller satsningar på högskolan

Camilla Björkman

Studenterna har fortfarande lite undervisningstid. Det konstaterar TCO i en rapport. Det  konstaterade också Jusek förra året i en undersökning. Inget nytt under solen men fortfarande aktuellt och relevant. Politikerna ligger lågt. Det är ju inget val att vinna på några år. Det är istället som Betty Malmberg (M) uttryckte det under ett seminarium”de små stegens filosofi” som råder. Gruppen samhällsvetare och humanister får minst lärarledd tid och också de som genererar minst ersättning från statsmakterna till lärosätena. Inte nog med att antalet timmars undervisning är försvinnande liten vi ser också att framförallt juristerna och ekonomerna undervisning i mycket stora grupper. Precis som Beatrice Högå ordförande i Sveriges förenade studentkårer uttryckte det är det nu dags att gå från ord till handling. Rejäla satsningar behövs på högskolan.