Från teori till praktik

Hanna Berheim

Så kallade vi ett seminarium för några år sedan. Det handlade om kopplingar till arbetslivet i den högre utbildningen. Studenter efterfrågade såväl mer information om arbetsmarknaden som inslag av praktik. Vi ställde oss frågan vad som krävs för att det ska bli verklighet. Det blev en bra diskussion och såhär i biografernas högsäsong kan man ju fundera på en uppföljare. Från teori till praktik 2?

Problemen är nämligen på det stora hela de samma idag. Men det finns en positiv trend. Enligt de senaste årens arbetsmarknadsundersökningar bland nyexaminerade är allt fler studenter nöjda med informationen och kontaktytorna de får under studietiden. Nu hoppas vi att utvecklingen står sig.

Jusek försöker bidra till det – i både teori och praktik (förlåt, kunde inte låta bli.). Förutom att fortsätta bilda opinion försöker vi sprida den kunskap vi har om arbetsmarknaden för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Under hösten har vi därför till exempel träffat karriärvägledare och studie- och yrkesvägledare från ett tjugotal högskolor och universitet samt arbetsförmedlare. Dels för att erbjuda dem den information vi har om arbetsmarknaden, dels för att utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan nå ut till studenter och nyexaminerade.

Det ska vi fortsätta med och bli ännu bättre på. Men en dålig kopia av ett seminarium vi höll för flera år sedan, det hoppar vi över. Se där, ett nyårslöfte? Det passar ju bra i detta inlägg, som troligen blir året sista på Jusekbloggen.

Gott nytt år!

PS. Kan också tipsa om en rapport från Högskoleverket som kom lagom till jul, om hur och var disputerade får jobb efter examen. Den visar till exempel att andelen forskarutbildade som jobbar i privat sektor är hälften så stor som bland alla yrkesverksamma.