Regeringen talar med kluven tunga i jämställdhetsdebatten

Robin Moberg

Det är med spänning jag har sett fram fredagen den 21 januari 2011 och det är med glädje jag läser dagens inlägg på DN-debatt. Idag överlämnar delegationen för jämställdhet sitt betänkande  ”Svart på vitt – om jämställdhet i akademin” (SOU 2011:1).  I tider av offentlig kvinnofientlighet likt den vi kan läsa om på den smått bisarra bloggen Genusnytt är det alltid uppmuntrande att se att vetenskapen och forskningen står för en tydligt ratiobaserad argumentation. Jag sympatiserar med de föreslagna åtgärderna för att stärka arbetet för en jämställd högskola, det jag tycker är lite synd, det är att forskning får ta så oerhört stor plats och att utbildning inte får tillräckligt mycket utrymme. Men ”man” kan väl inte få allt.

Det finns framförallt en mening i artikeln jag vill kommentera: ”I dagarna sjösätts ett nytt system för kvalitetsutvärdering av utbildning, som nästan helt saknar jämställdhetsaspekter. Detta är anmärkningsvärt då regeringen återkommande i andra sammanhang lyft fram jämställdhet just som en kvalitetsaspekt. Systemet måste enligt vår uppfattning revideras.”. Även här är jag enig med delegationen. En revidering av systemet vore önskvärd. I nuläget är det tyvärr riggat på så sätt att frågor så som jämställdhet, pedagogisk kompetens och mångfald inte inkluderas som kvalitetsfaktorer. Den frågan jag har ställt mig och fortfarande frågar mig själv är vad det är för signaler regering vill sända? Å ena sidan påstår regeringen att jämställdhet är viktigt, jämställdhet i högskolan är viktigt. Å andra sidan, beslutar regeringen att ett helt nytt kvalitetsutvärderingssystem ska tas fram som inte alls vill bedömma högskolorna och dess utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ja, jag vet, kritiken mot systemet är gammal. Men jag tycker att det blir så uppenbart vilka brister systemet har när jag läser delegationens artikel och hur regeringen talar med kluven tunga i jämställdhesdebatten. Är jämställdhet verkligen viktigt för regeringen borde de ta åt sig av kritiken och göra någor för att förändra ett otillräckligt och dåligt kvalitetsutvärderingssystem.