Studenter går back 776:-

Robin Moberg

Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterade idag sin senaste studentbudget som visar att studenter går back 776:- i månaden. Vi var flera som hoppades att studentfattigdomen skulle tas på större allvar efter det att studiesociala utredningens resultat presenterades men så är tyvärr inte fallet. Studenternas ekonomiska situation är en viktig komponent i en högskoleutbildning som är tillgänglig för alla och konkurrerar med kvalitet, förhoppningsvis kommer regeringen att ta tag i frågan så snart som möjligt, studenter måste ha rätt till en anständig ekonomisk situation. Utöver det vore det bra med ett höjt studiemedel för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt och tillgodose den svenska arbetsmarknadens behov av högutbildade.

För er som är intresserade av högskolevärlden skrev jag en annan text förra veckan på visionerna.se; ”En frihet med förbehåll; från Barbarossa till autonomireform”.