Myten om den festande studenten

Robin Moberg

Hej,

Idag tänkte jag slå hål på ”myten om den festande studenten”. Till min hjälp har jag CSN. Siffrorna nedan beskriver hur mycket en student i snitt spenderar på ”Fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter” i månaden. Det är inga jättesummor det handlar om. Källan till sifforna är ”Studerandes utgifter – en kartläggning av högskolestuderandes månadsutgifter”.

  • Bor med föräldrar 400
  • Ensamstående utan barn 400
  • Sammanboende utan barn 300
  • Ensamstående med barn 300
  • Sammanboende med barn 300 
  • Ensamstående utan barn 470
  • Sammannboende med barn – 470
  • SFS Studentbudget 2010 – 400
  • Swedbank Studentbudget 2010 – 150

Utöver att döda myten om att alla studenter festar upp alla pengar och sen klagar på att vara fattiga beskriver rapporten hur knapert studenter har det ekonomiskt. Värst utsatt är gruppen ensamstående studenter med barn. Ytterst oroande är trenden att studenter tar SMS-lån för att hålla sig flytande, något jag har skrivit om i ett tidigare inlägg ”I julefridens skugga; en student tar SMS-lån”.

Jag tycker att det är bra att CSN gör den här typen av granskningar. Förhoppningsvis kan CSN bryta ner siffrorna ännu mer och slå ut det på utbildningsgrupp och geografisk hemvist.