Parternas långkok istället för politikernas akutrecept

Camilla Björkman

Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för sjukförsäkringarna? Det är en fråga Saco ställer i rapporten med samma namn. Gapet mellan de offentliga intäkterna och utgifterna kommer öka. Befolkningen blir äldre medan skatteunderlaget minskar då arbetskraften stagnerar. Hur ska vi lösa detta i framtiden? Det är lätt att fastna i gamla spår. Saco arrangerade idag ett seminarium för att diskutera nya lösningar. Att bara se över det nuvarande systemet är som Saco:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg uttrycker det som att putsa på Titanic.

Saco konstaterar i rapporten att det finns många frågor och hinder för att arbetsmarknadens parter skulle tar över ansvaret för sjukförsäkringarna. De identifierar dock några fördelar. Om parterna tar ansvar för försäkringen kan taket för vad individen kan få ut av försäkringen som finns idag tas bort. Kopplingen mellan premier till försäkringen och vad man får ut av den blir på så sätt starkare. Det håller också samman inkomster och utgifter för försäkringen i ett system och bygger in drivkrafter i försäkringen för att arbetsgivare ska satsa på åtgärder som får ner kostnaderna i försäkringen. Politikernas många förändringar av sjukförsäkringen kan ersättas med tröghet i systemet vilket skapar stabilitet.

Systemet ställer dock till det på många sätt vilket Gunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutredningen och Thomas Eneroth (S) ledamot i socialförsäkringsutredningen konstaterar utifrån olika ideologiska vinklar. Enligt Gunnar är ökad försäkringsmässighet bra. Men då stora kollektiv måste omfattas av försäkringen för att få till en omfördelning mellan grupperna försvinner drivkrafterna. En arbetsgivare ser inte fördelarna med att hålla nere sjuktalen då gruppen blir för stor för att den enskilde ska se konsekvenserna.

Thomas tycker inte att den allmänna försäkringens betydelse ska underskattas. Breda försäkringar bidrar till tillväxt då människor vågar byta bana när de har tillgång till systemet. Risken med att parterna tar över är enligt Thomas att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Om parterna inom olika sektorer har olika försäkringar och därmed villkor och premier finns risken att arbetstagare inte vågar röra sig mellan sektorerna och byta jobb.

Arbetsgivarorganisationerna hurra inte över idén. I senaste numret av Fokus framhåller Sofia Bergström från Svenskt Näringsliv att fackförbunden i ett partsägt system kan vidta stridsåtgärder om de inte är nöjda med lösningarna. Det ser istället Saco som något positivt, såklart.

Gunnar och Thomas ska nu tillsammans med övriga ledamöter och sekretariatet komma fram till framtidens socialförsäkringarna. Är tveksam till att de vågar släppa ifrån sig ett så viktigt politiskt verktyg som sjukförsäkringen. Speciellt då vi inte vet var det kan ta vägen.