Utbildningsutbudet är en djungel

Camilla Björkman

500 utbildningar. Det är så många du har att välja mellan som blivande student. Och då är det bara inom Juseks utbildningsområden. Utöver det finns mängder av utbildningar inom yrkeshögskolan. Men yrkeshögskolan är inte en högskola på så sätt att du får högskolepoäng. Det ska alla hålla koll på. Utbildningsutbudet är en djungel. I konkurrensen om studenter har profilering blivit viktigare. Det gäller att sticka ut. Vad sägs till exempel om informatörsprogrammet med inriktning mot freds- och utvecklingsarbete eller programmet medier, engelska och globalisering. Förra veckan arrangerade Jusek ett seminarium för att lyfta aktuella utbildningspolitiska frågor till debatt.

Pia Enochsson, generaldirektör för myndigheten för yrkeshögskola deltog i seminariet och höll med om Juseks bild av att det är oklart vad utbildningarna innehåller. Gränserna mellan yrkeshögskolan och högskolan är otydliga. Det finns idag utbildningar som finns både inom högskolan och yrkeshögskolan. Det gäller till exempel ingenjörsutbildningarna. Lars Haikola, universitetskansler på Högskoleverket tycker inte att gränserna är otydliga men lanserade idén (som säkert upprör en del av högskolevärlden) att utbildningar inom högskolan som inte är forskningsbaserade kan läggas inom yrkeshögskolan. Det gäller till exempel de tvååriga utbildningarna. Det är hög tid att rensa i utbudet. Med yrkeshögskolans framfart tror jag frågan om gränsdragningrna mellan högskolan och yrkeshögskolan inte har diskuterats för sista gången.

Nej, nu är det dags för lärosätena att fokusera på kvalitet i utbildningar istället för nya program med där man slår knut på sig själv. Eller vad tycker du, är det bara jag som är gamalmodig?