Utbildningshelg för Juseks förtroendevalda studenter

Robin Moberg

I helgen arrangerade Jusek en utbildningshelg för förbundets förtroendevalda studenter. Cirka 40 studenter deltog under helgens aktiviteter som inkluderade workshops, föreläsningar och en debatt om införandet av studieavgifter i  Sverige. I den välrenommerade debattpanelen fanns Git Claesson Pipping (SULF), Rossanna Dinamarca (V), Caroline Szyber (KD), Roger Haddad (FP) och Pernilla Jönsson som är ordförande för Juseks studerandesektion. Själv blev jag i sista stund inslängd som moderator för debatten p.g.a. sjukdom men tycker att det hela avlöpte relativt smärtfritt, trots förkylning och svag feber. Panelen var inte enig, vilket givetvis är en bra grund för en anständig debatt,  Git, Rossanna och Pernilla var alla starkt kritiska till avgiftsreformen medan Caroline och Roger var positiva. Publiken var engagerad och i utvärderingarna efterlyste flera en längre frågestund. Det är verkligen kul och stimulerande att se att studenter i så stor utsträckning engageras av ett ämne som flera sedan tidigare inte kunde så mycket om.

Varje år arrangerar Jusek två utbildningshelger för förtroendevalda studenter som för möjlighet att nätverka och utveckla sin kunskap inom olika områden som är viktga för deras verksamhet. Jo, för studenterna är inte bara förtroendevalda, de arbetar dessutom i olika projekt. Framförallt är det mentorskapsprojekt som syftar till att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Men det finns också lokalstyrelser på flera större studieorter som ordnar event för studenter av olika slag. Nästa utbildningshelg går av stapeln i september och då är det dessutom årsmöte. I september väljs nya förtroendevalda för Juseks studenradesektions styrelse, är du intresserad så tveka inte att höra av dig med frågor!

robin.moberg@jusek.se