Rör inte vår arbetsmarknadsmodell

Hanna Berheim

Ibland får jag frågan om Jusek har något alls gemensamt med förbund som Byggnads eller SKTF. Det är inte så märkligt. Ofta resonerar och agerar förbunden inom LO, TCO och Saco ganska olika. Men svaret är ändå självklart ja. Till exempel när den svenska arbetsmarknadsmodellen och lönebildningen ifrågasätts, talar den svenska fackföreningsrörelsen med en röst. Senast med anledning av det tysk-franska initiativet, som skulle innebära att EU-kommissionen kan kontrollera medlemsstaternas lönebildning.