Alla arbetsplatser är inte som Hyséns fotbollsplan – men mycket behöver göras

Camilla Björkman

Idag startade vi Juseks HBT-nätverk. Engagerade medlemmar samlades och delade med sig av sina tankar och idéer om varför HBT-frågor är viktiga att driva för Jusek. Vi konstaterade att det finns mycket att göra. Högt på prioriteringslistan står arbetet med att få ett mer öppet arbetsklimat så alla kan vara sig själva på arbetsplatsen. Här krävs kunskap och nya insikter bland chefer och medarbetare för att stötta och skapa ett inkluderande klimat. Jusek har också internt mycket att jobba med. För att bli bra på HBT-frågor krävs kompetens bland vår anställda och förtroendevalda.

Jag är glad och upprymd över våra diskussioner. Så mycket engagemang och glädje. Vi konstaterar att det hänt en hel del i attitydförändringar den senaste tiden. Det är lättare att få vara sig själv. Samtidigt påminns man om att det finns mycket kvar att göra. Det finns medlemmar som är rädda för att mista jobbet när de kommer ut med sin sexuella läggning eller ska berätta att de ska byta kön. Många väljer att inte prata om sitt privatliv. Det kan skapa utanförskap och oro.

Men vi är på väg åt rätt håll. Glenn Hyséns son, Anton Hysén kom idag ut som homosexuell. Han är fotbollspelare och vill visa på att det inte är så stor grej. Modigt. Ju fler som är öppna, ju enklare blir det för nästa individ. Visst har inte alla arbetsplatser samma hårda klimat som fotbollsvärlden men fördomar och trakasserier finns fortfarande även inom Juseks områden. Det måste upphöra.

Tags: