Från bananrepublik till tigerekonomi

Hanna Berheim

Alla prognoser är gissningar. Då och då känner jag ett behov av att påminna om det. Men trots det är det många som vill ge sig på att förutspå. Till exempel gör vi på Jusek prognoser för hur arbetsmarknaden kommer se ut om fem år för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Eller med andra ord, hur det kommer se ut efter examen för de som nyss börjat plugga. Se till exempel Sacos skrift Framtidsutsikter. För att göra oss en bra bild, för att kunna gissa så bra så möjligt, samlar vi in information från olika håll.

Idag presenterade SCB sin senaste rapport om Sveriges ekonomi där de beskriver konjunkturen under sista kvartalet 2010. Innehållet låter sig tyvärr inte sammanfattas så värst klatschigt, men de stora dragen är att BNP rusat i höjden, att sysselsättningen ökat, att näringslivets produktion och utrikeshandeln går som tåget, att Sverige på det stora hela hämtat sig från finanskrisen, men att hushållen är högt belånade och håller i plånböckerna.

Förtroendet för svensk ekonomi är stort. Monica Nelson Edberg, som är chefsekonom på SCB, sammanfattade hur synen på Sverige har förändrats från den förra krisen till den senaste: ”från bananrepublik till tigerekonomi ”.

Hur blir framtiden då? Experterna på seminariet verkade eniga om att arbetslösheten kommer fortsätta minska och tillväxten fortsätta vara hög till och med nästa år. Men som sagt, prognoser är alltid gissningar. Få anade finanskrisen och ännu färre trodde väl att svensk ekonomi skulle klara den så bra. Det vi vet säkert är att solen skiner idag.