Nu jämför vi Jusek med vår danska systerorganisation

Per Henriksson

Företag och organisationer är alltid tända på att göra kundundersökningar. Men få vågar göra det öppet, särskilt om reslutaten kan jämföras med konkurrenternas.

Inte minst är det så inom den fackliga världen. Men för två år sedan gjorde vi något nytt och annorlunda i Jusek – vi gjorde en vetenskapligt baserad undersökning om medlemslojaliteten. Resultaten jämfördes med vår danska systerorganisation, Danmarks Jurist- og Ökonomforbund. DJÖF är den organisation som liknar oss mest, alla svenska inräknade. De har i stort sett samma medlemsgrupper, samma fackliga profil som Jusek och har till stora delar liknande verksamhet.

Svaren då? -Jo, vad som är viktigt för medlemlojaliteten i Sverige och Danmark är väldigt lika. Det handlar om hög kvalitet på rådgivningen, att se individen, att var synlig och att ha inflytande. Och mycket mer. Vi fick tydliga svar på var Jusek ska lägga krutet för att bli ännu bättre och på de punkter där danskarna var bättre fick vi tips på hur det skulle göras.

Igår var vi i Köpenhamn för att dra igång arbetet med en ny medlemsundersöknikng. Vi tar hjälp av Handelshögskolan i Århus för metodik och analys. I augusti är allt klart. Då kan vi se hur vi utvecklats i medlemmarnas ögon under de senaste två åren. Samtidigt kan vi se hur skillnader mellan förbunden har förändrats och vilka insatser som gör medlemmarna mer nöjda.

Det är lätt att bli imponerad av danskarna. Vår systerorganisation lägger ner rejäl kraft på karriärcoaching, nätverk, mentorskap och individuell medlemskontakt. Man profilerar sig, jobbar med sitt varumärke och syns så att medlemmarna är stolta. Å andra sidan har de inte några av våra viktigaste fackliga ingredienser, t ex inkomstförsäkring eller vår välutvecklade lönestatistik. Men smakar det så kostar det. Avgifterna ligger på dubbel Juseknivå, eller i nivå med de svenska LO-förbunden om man så vill.