Kasta skygglapparna

Hanna Berheim

När man söker arbete brukar ett av grundtipsen vara att kolla många olika kanaler. Men tydligen glömmer många svenskar bort att slänga ett öga på internationella jobb, enligt Jusektidningen. Jag tror inte att det internationella intresset brister, inte heller att man drar sig för att arbeta utomlands eller att kompetensen inte skulle stå sig i konkurrensen.

Däremot är jag rädd för att det är erfarenheterna från andra som arbetat utomlands som har spridit sig. Många upplever inte att erfarenheterna från utlandsjobb är något som värdesätts särskilt högt när man kommer tillbaka till Sverige. Det är i alla fall något jag har fått höra många gånger. Men Saco har visat att det i alla fall för akademiker bokstavligen lönar sig att jobba utomlands. Och flyttar tillbaka igen, det gör de allra flesta efter några år.

För vårt lilla exportberoende land är människor som flyttar hit med olika språkkunskaper och kulturella erfarenheter en guldgruva – vare sig det handlar om nya eller återvändande svenskar. Att utvinna den borde vår arbetsmarknad bli mycket bättre på.