Värdelöst vetande för väljande studenter

Hanna Berheim

Ska man skratta eller gråta åt Svenskt Näringslivs så kallade rankning? Det är väl ändå allmänt känt att löneläget varierar mellan till exempel städer respektive landsbygd och mellan olika yrken och branscher. Ändå drar Svenskt Näringsliv i dagens DN glatt slutsatsen att valet av högskola eller universitet i sig gör stor skillnad i plånboken. Är det verkligen det som har mätts?

Det är också oklart hur tillförlitlig undersökningen är. Det enda de publicerar är hur många som har intervjuats. Hur hög (eller låg) var svarsfrekvensen? Har man gjort en bortfallsanalys? Är resultatet viktat? Och så vidare. Presskontakten kan inte svara och på sajten är fliken ”Om statistiken” tom.

Liksom DIK-bloggens Amanda Sjöquist vill jag uppmana till kritisk läsning av undersökningen och påminna om Sacos genomgång av forskning på området, som visar att det inte är valet av högskola som avgör ingångslön.