Idag inför vi rättsskyddet vid tjänstefel

Per Henriksson

Alltfler blir anmälda för tjänstefel. Snart är de uppe i tio tusen per år. En anledning är säkert att folk är mer på hugget med att anmäla offentliga beslutsfattare nuförtiden, inte sällan som en ren missnöjesyttring när besluten går dem emot eller när de drar ut på tiden. Ett annat skäl är att våra offentliganställdas arbetssituation och förutsättningar för att göra ett bra jobb har försämrats. För små resurser, tidsgränser och alltfler arbetsuppgifter är vardag för de flesta.

Därför känns det bra att vi nu är klara med vårt nya rättsskydd för medlemmarna. Det täcker medlemmens advokat- och rättegångskostnader och gäller från och med idag. Det fina ur medlemmens perspektiv är att Jusek ställer upp redan från den tidpunkt medlemmen kallas till förhör vid misstanke om tjänstefel. Därmed går vi väsentligt längre än det skydd som fanns i vår tidigare frivilliga försäkring. Den gällde först när åtal väcktes och en uppskattning är att vårt nya skydd täcker åtminstone 10-20 gånger fler situationer. Många kallas till förhör men få av dessa leder till åtal. Men för den enskilde kan en process där man delges misstanke och kallas till förhör vara en enorm påfrestning ärven om det i slutvarvet inte leder så långt som till åtal.

Du som är medlem behöver inte böra något för att få tillgång till det nya skyddet. Alla yrkesverksamma medlemmar omfattas och det är inkluderat i medlemsavgiften.

Det nya rättsskyddet är ett resultat av en motion från våra rättssektioner vid senaste fullmäktige. Men anmälningar om tjänstefel är vanliga inom hela den statliga och kommunala sektorn så den nya förmånen kommer säkert att uppskattas av många.