Bättre sent än aldrig

Hanna Berheim

Det tog sin tid. Det är snart tre år sedan regeringen beslutade att reformera sjukförsäkringen. Samtidigt som vi välkomnade regeringens ambitioner att fler skulle komma tillbaka till arbete, oroade vi oss för att människor skulle hamna i kläm. En oro som delades av många andra remissinstanser. Och kritiken har varit hård, från allmänheten, media och givetvis oppositionen.

Idag presenterar så socialförsäkringsminister Ulf Kristersson med flera förändringar som ska råda bot på några av dessa fällor. De föreslår bland annat ett större utrymme för att göra samlade individuella bedömningar (så att sjuka utan arbetsförmåga slipper föras över till Arbetsförmedlingen), en ersättning för de som tidigare har haft tidsbegränsad förtidspension (och som nu har hänvisats till försörjningsstöd) och att man under sjukskrivning ska kunna få arbetslivsinriktad rehabilitering (istället för att skjuta insatserna på framtiden). Det är välbehövliga förändringar. Ju förr desto bättre.

Se också Sacos pressmeddelande med anledning av förändringarna.

Related Posts