Anna Ekström: Man måste vara lite bråkig!

Hanna Berheim

När det talas om jämställdhet, arbetsmarknad och makt kommer ofta frågan om styrelser upp. Norge var först med att för fem år sedan införa en lag om minst 40 procent av vartdera könet. Enligt en kollega från Norges Juristforbund, som jag träffade häromdagen, är det ett krav som fortfarande väcker uppmärksamhet och känslor.

För Jusek är det en viktig fråga att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. I fredags bjöd vi därför in Anna Ekström, mest känd som Sacos ordförande och blivande generaldirektör för Skolverket, för att inspirera kvinnor att ta plats i styrelser. Anna är ett riktigt styrelseproffs. Första gången hon representerade en grupps intressen i en styrelse var genom studentkåren. Just nu räknar hon till 17 styrelser (vilket vi för ett par år sedan kunde läsa om i kvällspressen), varav ett drygt tiotal kommer på köpet i Saco-ordförandeskapet.

Man ska veta vad man ger sig in på. Styrelseuppdrag kan innebära ekonomiskt, juridiskt och straffansvar. Även som student- eller arbetstagarrepresentant har man normalt samma ansvar som övriga ledamöter. Därför ska man se till att ha mod, ork att ta konflikter, samarbetsförmåga, kunskaper om verksamheten, vara förberedd och få arvode (om det är rimligt eller om andra ledamöter får det). Det innebär också mycket jobb, men det svåraste är enligt Anna att hitta sätt att påverka verksamheten i den riktning man tror är bäst.

Kanske går det stick i stäv med en typisk svensk uppfostran, att säga emot, att tycka olika och att leta problem? Men att föra sina intressens talan och att vara lite bråkig – det måste man för att fullfölja ett styrelseuppdrag. Tröskeln kan vara ännu högre för kvinnor, menar Anna. På gott och ont sticker man ut mer, hörs sämre och behandlas oftare som inte helt fullvuxen. Det gäller att utnyttja det faktum att man väcker uppmärksamhet och att säga ifrån. Anna utgår ifrån att vi är så vana vid våra könsroller att det inte behöver finns onda avsikter bakom ett ”lilla gumman”-beteende. Därför bör man säga ifrån, men om möjligt utan att göra bort personen offentligt.

Men Annas huvudbudskap var självklart inte att avskräcka Jusekmedlemmarna från att ta styrelseuppdrag, tvärtom. Hon menar att det är en erfarenhet som är lärorik, intressant, belönande och utvecklande. Förutom att det ger personlig utveckling blir ofta förtroendevalda befordrade. Att ta på sig styrelseuppdrag ger signalen att man både vill göra karriär och att man är engagerad i hela verksamheters bästa. Erfarenheter från styrelsearbete är användbart för att få andra intressanta styrelseuppdrag, men också för att till exempel bli chef, byta jobb eller starta eget.

Såhär kan Anna Ekströms budskap sammanfattas: Tänk efter om förutsättningarna för styrelseuppdraget är de rätta, men tacka inte nej i onödan, du gör mänskligheten en tjänst genom att bidra till mångfald!

Related Posts

Saco och Jusek växer!
Intet nytt under solen
Lögn, förbannad lögn och statistik?