Åklagare otrygga i sitt arbete

admin

En stor andel av landets åklagare har blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier och många känner sig otrygga i sitt arbete. Det framgår av svaren på Juseks enkätundersökning kring säkerheten inom rättsväsendet.

Läs mer om enkätundersökningen här

Tags: