Jurist fast i spärren – Sverige slösar med viktig kompetens

Josefin Claesson

Många invandrarakademiker fastnar i arbetslöshet eller i arbeten som inte motsvarar deras utbildning. Det vet vi. Men vilken strategi är mest effektiv för att motverka problemet? Att betona snabb arbetsmarknadsetablering eller rätt? Jusek har länge efterfrågat insatser – t.ex. intensiv- och yrkesinriktad svenska och kompletterande utbildningar – som rustar invandrarakademiker för jobb som motsvarar deras utbildning. Vår poäng är att initiala insatser, ibland kostsamma och tidskrävande, krävs för att tillvarata kompetens.

Antagandet har varit att det finns en inlåsningseffekt för personer som tar jobb under sin akademiska kvalifikationsnivå. Men hittills har vi vetat lite om hur det verkligen ligger till, även om sunt förnuft säger att det är svårt att byta bana ju längre ifrån den urspungliga man kommer.  Men nu vet vi. Jusek har nämligen låtit SCB genomföra en omfattande enkätundersökning som för första gången kartlagt invandrade samhällsvetares väg till akademikeryrken. Undersökningen sträcker sig från 1980 till i dag och visar att satsningar på intensivsvenska och kompletterande studier har effekt.

Så varför är det så svårt att ta tillvara den kompetens som invandrarakademiker har med sig? Och vad vill den nye integrationsministern se för förändringar? Detta hoppas vi få svar på den 5:e maj då vi arrangerar ett seminarium för att presentera vår senaste rapport och diskutera invandrarakademikers situation på arbetsmarknaden.

Deltar gör integrationsminister Erik Ullenhag, komikern Soran Ismail, Rutger Banefelt från Riksrevisionen, Lars Petersson från Högskoleverket med flera.

Kom till Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, den 5:e maj, kl. 10.30-13.45. Vi bjuder på Medelhavsinspirerad lunch.