Babytätt på Jusek idag

Elisabeth Johansson

Föräldraskap en fördel i karriären.

Mer flexibel, kreativ, organiserad och effektiv är några av de egenskaper som man utvecklar när man blir förälder menar coachen och förläsaren Tiina Bruno som idag föreläste vid ett lunchseminarium för föräldralediga Jusekmedlemmar. 56 personer, 28 stora och 28 små kom till Juseks konferensrum som ljöd av ett helt annat liv än som är vanligt hos oss. Deltagarna inte bara lyssnade utan fick tillfälle att diskutera och prata om sina tankar och egenskaper som de har utvecklad i och med föräldraskapet och som arbetsgivarna kan ha nytta av när de återgår till jobbet. Det räcker inte för företagen att vara föräldravänliga utan det är dags att ta nästa steg – från föräldravänlig till föräldrasmart!

Nästa ”föräldrasmarta” lunchseminarium är i Göteborg den 11 maj.