Utbildningsutbudet för ekonomer skapar förvirring

Camilla Björkman

Stockholms universitet har beslutat att stoppa antagningen till civilekonomprogrammet. Civilekonomexamen är en fyraårig yrkesexamen. Den inrättades 2007 och de första studenterna har inte examinerats än. Samtidigt som den nya examen infördes, förändrades utbildningssystemet i Sverige. Utbildningarna anpassades till det internationella Bolognasystemet, med en treårig kandidatexamen och en tvåårig masterexamen. Ett syfte med förändringen var att anpassa vårt system till andra länder för att öka mobiliteten och göra utbildningarna mer gångbara utomlands. Men samtidigt skapades alltså en ny examen som inte passade in i det nya systemet. Detta har ifrågasatts av många.

Enligt Kåre Bremer, rektor på Stockholms universitet, ville inget universitet ha den nya yrkesexamen till civilekonom. Universiteten förespråkade istället modellen för det nya Bolognasystemet. Flera lärosäten valde därför att inte ansöka om rätt att utfärda den nya examen, däribland Handelshögskolan i Stockholm. Istället erbjuder man utbildningar enligt Bolognamodellen. Så motiverar också Stockholms universitet varför man lägger ner sin civilekonomutbildning.

Virrvarret av utbildningar är svårt att förstå för blivande studenter. Titeln civilekonom är inte skyddad. Även de som går en treårig utbildning på högskolan kan kalla sig civilekonom, för att inte tala om alla ekonomer på arbetsmarknaden som ser sig själva som det. Vad skillnaderna är i utbildningens innehåll är svårt att greppa. Det är ju lätt att förstå att även arbetsgivarna tycker det.

Vi får nu se om fler lärosäten hänger på Stockholms beslut med att lägga ner den nya yrkesexamen. Fackförbundet Civilekonomerna som lobbad för förslaget är inte lika nöjda.

Tags: