Det måste bli lättare för invandrarakademiker att få bra jobb

Per Henriksson

”Utländsk jurist fast i spärren” var rubriken på dagens stora Jusekkonferens på Medelhavsmuseet i Stockholm.Vi släppte vår nya undersökning om etableringshinder för invandrare med olika samhällsvetarutbildningar.

Juseks undersökning visar att myndigheterna är urdåliga på att uppmuntra och stödja invandrarakademiker att få jobb. Den krassa verkligheten är att de som kommer in på okvalificerade jobb får svårt att någonsin få rätt jobb. För att få rätt jobb från början är det tydligt att det behövs utbildning i professionssvenska, en snabb validering av examen med kompletteringsutbildning på högskolan och tillgång till professionella nätverk.

Integrationsminister Erik Ullenhag deltog och presenterade regeringens politik, inte minst etableringsreformen och de nya lotsarna. Erik är en engagerad talare och många punkter i politiken är bra, inte minst när det gäller bättre SFI och en vilja att få mer professionssvenska. Det är också vettigt att ansvaret är flyttat från kommunernas socialförvaltningar till Arbetsförmedlingen, även om vår tro på Af som All Lyckas Smed är ringa.

Men Erik Ullenhag bet sig fast vid att det är bra att stödet till invandrare är begränsat till två år. Det bäddar för fortsatt inlåsning på okvalificerade jobb där invandrarakademikerns kompetens slösas bort. För de flesta är det hart när omöjligt att lära sig grundläggande svenska, professionssvenska och samtidigt komplettera sin utländska examen på den tiden. Jusek tycker också att kraven på de nya etableringslotsarna är för låga. Vi gillar den individinriktade lösningen med lotsar men vi vill ha lotsar som kan någonting om den enskilde akademikerns profession och vägar ut på arbetsmarknaden. Nu är kraven för låga. För lotsen borde det viktiga vara att invandraren får rätt jobb snarare än att snabbt få vilket jobb som helst.