Vi byter inte jobb oftare

Per Henriksson

De som siar om framtiden brukar framhäva att rörligheten på arbetsmarknaden kommer att öka. Unga människor sägs ställa högre krav på jobben och de drar om galoscherna inte passar. Som en konsekvens har budskapen till näringslivet varit att man måste lära sig att leva med att anställda, inte minst unga välutbildade, kommer att bli alltmer flyktiga.

Men hittills har spådomen kommit på skam. I vart fall när det gäller Juseks medlemsgrupper. I år mäter vi rörligheten för elfte året i rad i vår löneenkät. Det går inte att se någon som helst trendmässig förändring av hur ofta medlemmarna byter jobb. Andelen som byter under ett år kretsar kring 14-15 procent. Konjunkturläget spelar förstås in, dock i mindre utsträckning än vad man skulle tro. Även i den riktigt svåra nedgången 2009 låg rörligheten på 12-13 procent. 

Även skillnaderna mellan olika delar av arbetsmarknaden är förvånansvärt små. Staten har lite lägre rörlighet, men det kan mycket förklaras med att statliga arbetsplatser är större och erbjuder mer jobbyten inom den egna myndigheten. Ett exempel är skatteförvaltningen där rörligheten senaste åren legat på låga 4 procent men där säkert många medlemmar byter befattningar och gör karriär inom myndigheten.